Στις Υπηρεσίες Μου

Η βόλτα στην ώρα της.

Δωρεάν το πρώτο ραντεβού γνωριμίας.

Περιορισμένες συνεργασίες και εξασφάλιση συνέπειας και αξιοπιστίας στις τακτικές βόλτες.

Κτηνίατρος του σκύλου σας είναι πάντα ο κτηνίατρος εμπιστοσύνης σας.