Η Ιστορία dogservices.gr

Τον Δεκέμβριο του 2007 αγόρασα το Όνομα Χώρου στο Διαδίκτυο <dogservices.gr>. Ήθελα να  δημιουργήσω ένα δοκιμαστικό Δίκτυο Συνοδών Σκύλων, μέσω του οποίου θα δινόταν η ευκαιρία σε νέα παιδιά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας να εγγραφούν και να εργαστούν ως περιπατητές σκύλων. Στόχος μου ήταν να διαδοθεί το επάγγελμα και να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο μέσα από το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί κόσμος σε περιοχές και πόλεις που το επάγγελμα του Περιπατητή Σκύλου δεν είχε γίνει ακόμα γνωστό.

Αν και το δίκτυο δε λειτούργησε, ο ίδιος συνεχίζω να παρέχω βόλτες στην περιοχή μου.

Καλοκαίρι 2017 με ένα σκυλάκι υπό την προστασία μου.